คลังบทความของบล็อก

@.10 ประเทศ ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของโลก


10 ประเทศ ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของโลก

  

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เว็บไซต์ netindex.com ได้เปิดเผยการประมวลผลประเทศที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเร็วที่สุดในโลก ซึ่งผลสำรวจพบว่า ประเทศฮ่องกงมีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุดในโลกถึง 42.73 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps : Mega bit per second) เลยทีเดียว
          ทั้งนี้ ผลการทดสอบนี้มาจาก Speedtest.net ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบและจัดลำดับความเร็วในการดาวน์โหลดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก เป็นเวลากว่า 30 วัน โดยมีระยะห่างระหว่างผู้ใช้และเซิฟเวอร์ไม่เกิน 300 ไมล์
สำหรับรายชื่อ 10 อันดับประเทศที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุดมีดังนี้
          1. ฮ่องกง 42.73 เมกะบิตต่อวินาที
          2. อันดอร์รา 36.47 เมกะบิตต่อวินาที
          3. เกาหลีใต้ 34.31 เมกะบิตต่อวินาที
          4. ไต้หวัน 33.76 เมกะบิตต่อวินาที
          5. สิงคโปร์ 33.61 เมกะบิตต่อวินาที
          6. ลิทัวเนีย 33.49 เมกะบิตต่อวินาที
          7. ญี่ปุ่น 33.46 เมกะบิตต่อวินาที
          8. มาเก๊า 32.99 เมกะบิตต่อวินาที
          9. เนเธอร์แลนด์ 30.16 เมกะบิตต่อวินาที
          10. ลัตเวีย 28.36 เมกะบิตต่อวินาที
          ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 59 ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 8.72 เมกะบิตต่อวินาที ขณะที่อันดับสุดท้าย หรือ อันดับที่ 178 เป็นของเนปาลซึ่งมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียง 0.95 เมกะบิตต่อวินาที
เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดยกระปุกดอทคอม
ขอบคุณกระปุกดอทคอม
ขอบคุณข้อมูล netindex.com

     

ไม่มีความคิดเห็น: