คลังบทความของบล็อก

@. คำถามจากครูและผู้อำนวยการโรงเรียน

@. คำถามจากครูและผู้อำนวยการโรงเรียน


ที่มา http://www.otpc.in.th/faq01.html

ข้อควรทราบและควรปฏิบัติ เนื้อหาในเว็บไซด์ของโครงการ OTPC เป็นการตอบปัญหาในเชิงนโยบายระดับประเทศ ผู้ที่นำไปเผยแพร่ จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก เว็บไซด์ www.otpc.in.th อย่างชัดเจนโดยการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีการดัดแปลงข้อมูลของเว็บไซด์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต


1.เครื่อง Tablet ลงสื่อการสอนหรือหนังสือ หรือ ไฟล์อื่นๆ ได้หรือไม่

ตอบ เครื่องแท็บเล็ตสามารถลงไฟล์อื่นๆ ได้ โดยผ่านสาย

 Data Link เมื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  

2.สามารถลบไฟล์สื่อการเรียนการสอน (contents)

ที่ทาง สพฐ.บรรจุไว้ได้หรือไม่

ตอบ สามารถลบได้หากต้องการพื้นที่ในการ วางสื่อประเภทอื่น แต่เครื่องของนักเรียนดังกล่าวจะไม่มีเนื้อหา ในการใช้เรียนร่วมกับ ครูและเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียน

3.ถ้านักเรียนย้ายโรงเรียน เครื่อง Tablet ที่ประจำตัวนักเรียนต้องทำอย่างไร

ตอบ ถ้านักเรียนย้ายโรงเรียน นักเรียนจะถือ แท็บเล็ตเครื่องเดิมติดตามตัวไปด้วย

4.ในกรณีที่นักเรียนสูญหายไม่มาโรงเรียนครูตามตัวไม่พบ เครื่อง Tablet ที่ประจำตัวของนักเรียน ต้องส่งคืนใคร

ตอบ ครูต้องนำส่งคืนโรงเรียน เพื่อมอบส่งคืนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะนำเครื่องดังกล่าวส่งเข้าคลังส่วนกลาง ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการคำถามจากครูและผู้อำนวยการโรงเรียน   

5.ถ้าเปิดมาเครื่องเสียภายใน 7 วัน ต้องทำอย่างไร ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนที่ไหน

ตอบ เมื่อเปิดเครื่องมาแล้วเสียภายใน 7 วันหากสภาพเครื่องไม่มีการชำรุดหรือเป็นรอยขีดขวนที่ตัวเครื่องและ Touch Screen ในระดับต้น โรงเรียนสามารถนำไปเปลี่ยนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสังกัด   


6.นักเรียน ป.1 ใช้จะยังมีหนังสือเรียนให้นักเรียนใช้ในห้องเรียนหรือไม่

ตอบ นักเรียนป. 1 ยังมีหนังสือเรียนในห้องเรียนเหมือนเดิม เนื่องจาก เครื่องแท็บเล็ตเป็นเพียงสื่อการสอนเสริมเท่านั้น 

7.ในเครื่อง Tablet จะสามารถนำ เกมส์ใส่ได้หรือไม่และจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร

ตอบ เครื่องแท็บเล็ตไม่สามารถนำเกมส์ ใส่เข้าไปได้ เนื่องจากระบบของเครื่อง OTPC ไม่มี Google Play และมีรหัสผ่านเพื่อป้องกัน การ Install โปรแกรมเกมส์

8.มีมาตรการในการป้องกันการใช้ Wireless ในการเข้าเว็บโป๊ หรือไม่

ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบ Firewall ป้องกันการเข้าเว็บโป๊ในระดับต้น

1.รัฐบาลจะจัดสรรซื้อ ปลั๊ก ที่ใช้ในการชาร์ตเครื่อง และ อุปกรณ์ห่อหุ้มให้หรือไม่

ตอบ เครื่องแท็บเล็ตมีซองหนังห่อหุ้มให้กับนักเรียนในการใช้งาน ส่วน ปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับชาร์ตเครื่อง โรงเรียนจะต้องเป็นผู้จัดหาซื้อ 

10.เรื่องการลงโปรแกรม อัพเดทข้อมูลทาง สพป./สพฐ. ไม่มีความรู้หากจ้างคนที่เก่ง IT รัฐบาลสนับสนุนหรือไม่

ตอบ ในการพัฒนาโปรแกรม ในเครื่องแท็บเล็ตของ ป.1 มีชื่อระบบว่า Learning System (LSystem) ซึ่งเกิดจากการรวมตัว ของอาสาสมัคร วิศวกร ครู ระดับแนวหน้าของประเทศ รวมกันพัฒนาและบริจาคฟรีบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตจำนวน 1 ล้านเครื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการ เนื้อหา (Contents) ที่มีจำนวนมาก ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ให้มีไปในทิศทาง การจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกว่าระบบ Knowledge Management (KM) ซึ่งการจ้าง บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาสาสมัครทีมพัฒนาระบบ LSystem เพื่อให้ใช้งานได้กับ ระบบของเครื่องแท็บเล็ต ม.1 และเครื่องแท็บเล็ต ของชั้นเรียนอื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั้งนี้เพื่อนำระบบดังกล่าว เป็นระบบนำร่องให้กับประเทศไทย ซึ่งระบบที่พัฒนาเป็นระบบแรกในโลก มีการจัดการบริหารเนื้อหาที่หลากหลายต่างๆ ดังกล่าว

11.ครูมีความรู้ด้าน IT สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นเองได้หรือไม่

ตอบ ระบบไม่เปิดให้ครูผู้ใช้งานหรือผู้ที่มีความรู้ด้าน IT สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นเองได้ 

12.จากเครื่องแทปเล็ตที่แจกให้กับเด็กนักเรียน เปลี่ยนเป็น PC และติดตั้งไว้ที่ห้องเรียน พร้อมลงโปรแกรม เหมือนกับแทปเล็ต จะดีกว่าหรือไม่

ตอบ เนื้อหาที่นำใส่ไว้ในเครื่องแท็บเล็ต คณะนักพัฒนาระบบ LSystem ได้เตรียมไว้เพื่อให้สามารถเปิดดูได้บนเครื่อง PC 

ได้ด้วย


13. ถ้าปีหน้ามีการแจกเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นป. 1 อีกครั้ง กระทรวงศึกษาธิการจะมีวิธีจัดการบริหาร เครื่องแท็บเล็ตครูอย่างไร

ตอบ โรงเรียนจะมีระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ เป็นเครื่องยืมสอนของครูชั้น ป.1และชั้น ป.2


ไม่มีความคิดเห็น: